Olympia Tholen Gymnastiekplezier voor iedereen

Aangesloten bij de KNGU

Onderscheiden met de koninklijke erepenning

Contact


Algemene zaken

seretaris@olympia-tholen.nl


Bestuur


Voorzitter

Erika Rottier

voorzitter@olympia-tholen.nl


Penningmeester

Wilma Dek

penningmeester@olympia-tholen.nl


Secretaris

Dianne Deurloo

secretaris@olympia-tholen.nl

 

Ledenadministratie

Martine Holierhoek

leden@olympia-tholen.nl

  

Wedstrijdzaken

Yvonne Otto

wedstrijden@olympia-tholen.nl


Leiding


Annelies van Broekhoven

06-16056262

avbroekhoven85@gmail.com


Diana op den Brouw

06-27525390

diana_opdenbrouw@hotmail.com


Erika Rottier-Burger

06-30608951

erikaburger@hotmail.com


Jeanne Oerlemans

06-24795412

dansjuf@gmail.com


Trudy Schot

0166-617013

trudyschot31@gmail.com

Introductie


Olympia Tholen is een gymnastiekvereniging met een grote diversiteit aan :

gym - turnen - springen - dans

Met de juiste, professionele begeleiding
en landelijke erkenning

Gymnastiekplezier,

voor iedereen, voor alle leeftijden,
dat is ons doel, dat is ons streven

Groepen


Kleuters

Voor 4 tot 6-jarigen is er de mogelijkheid tot kleutergym. Een kleuter heeft bewegingsruimte nodig; klimmen en klauteren in wandrekken, springen op en over de banken en de mat, rollen van een schuinvlak, schommelen aan en in de ringen en de touwen, spelen en bewegen op muziek. Dit zijn enkele zaken die tijdens de gymlessen aan de orde komen.


Gymnastiek jongens

Voor alle jongens vanaf groep 3 is er een speciaal "jongensuurtje". Er komen allerlei dingen aan de orde tijdens deze lessen. Allerlei spelvormen worden er gedaan: blokjes voetbal en jagerbal om maar iets te noemen. Specifiek voor de jongens is het turnen aan de brug met gelijke liggers en het rek. Maar ook springen, zwaaien en rollen zijn voor de jongens leuke gymonderdelen.  


Gymnastiek meisjes

Voor dit deel van de gymnastiek zijn er gecombineerde groepen voor de meisjes van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar er wordt hier wel gewerkt op verschillende niveaus. Tijdens deze lessen wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en de capaciteiten van iedereen afzonderlijk.

Ook komen hier natuurlijk verschillende spelvormen in voor en ook het werken op muziek is een belangrijk onderdeel, vooral in de lagere groepen. In de jongere groepen wordt gestart met het aanleren van de basisvormen en dat wordt in de jaren verder uitgebreid tot acrobatische en gymnastische turnelementen. Wanneer de docent aanleg of talent ziet in een individu, krijgt zij de kans het bij een groep te proberen wat meer gebaseerd is op turnen, de trainingsklas of misschien wedstrijdgroep. Specifieke meisjestoestellen zijn de balk, de brug met ongelijke liggers, de lange mat, springen en de ringen.


Trainingsklas

Deze leden komen uit diverse groepen, zowel van het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Om in deze groep te komen, moet je geselecteerd worden door de leiding. Deze meiden hebben aanleg of talent om meer te leren dan zij aangeboden zullen krijgen in de recreatielessen. Zij zitten boven het gemiddelde niveau van de recreant en doen mee aan wedstrijden in de regio. De mogelijkheid om door te stromen naar de wedstrijdgroep wordt vergroot. Van hen wordt verwacht dat zij zich 100% inzetten in de lessen om een hoger niveau te behalen. Zij trainen voor wedstrijden in verschillende divisies in de regio (uitleg hierover is te vinden op www.kngu.nl of na te vragen bij de betreffende leiding).


Wedstrijdgroep

Zij zijn geselecteerd op basis van hun prestaties, aanleg en talenten. De leiding selecteert de leden die in aanmerking komen voor deze groep. Zij trainen voor wedstrijden in verschillende divisies in de regio  (uitleg hierover is te vinden op www.kngu.nl of na te vragen bij de betreffende leiding). Ook van hen wordt 100% inzet verwacht tijdens de reguliere lessen en extra trainingen.


Springen

Bij Olympia zijn er 2 verschillende springuren; voor jongens en meisjes van het basisonderwijs en voor jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs. Tijdens de lessen van Olympia wordt er voornamelijk gesprongen op de minitrampoline, trampoline en paard en de tumblingbaanlange. Bij het basisonderwijs komt ook de lange mat en de kast aan de orde. Er wordt natuurlijk begonnen met eenvoudige sprongen zoals een streksprong, hurksprong en wanneer men iets langer bezig is worden er salto's e.d. aangeleerd. Ervaar de wereld van het springen, uitdagend en spannend.


Dans

Kom eens kijken bij de danslessen, deze lessen worden gegeven door dansdocente Jeanne Oerlemans. Er wordt gedanst worden op allerlei moderne muziek. Dus ….houd je van meeswingen op de muziek van bv K3, of houd je juist meer van jazzy-muziek, kom dan eens naar onze lessen. Dansen is mogelijk in voor jong en oud!


Sport en spel 50+

Al enkele jaren hebben we een groep voor 50+-ers. Soms speelt de muziek een grote rol, er worden loop- en spieroefeningen gedaan, grondoefeningen en vaak wordt er afgesloten met een balspel. Het is een leuke tijdsbesteding op de dinsdagmorgen en je blijft er fit bij. Gezelligheid is ook in deze groepen van groot belang.

Leden en contributie


Wilt je eerst eens komen kijken bij Olympia ?

Dat kan hoor. Je kunt namelijk ter introductie een aantal keer vrijblijvend en gratis aan een les deelnemen. Meer weten? Mail naar leden@olympia-tholen.nl en meld je aan met je volledig naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en zo mogelijk de voorkeur voor welke groep en eventueel tijdstip. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons omtrent de locatie, het tijdstip en bij wie je je moet melden. De desbetreffende leiding zullen wij op je komst voorbereiden.


Wil je Lid worden?

Stuur dan een mail naar:  leden@olympia-tholen.nl , ook weer met vermelding van je persoonsgegevens. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht omtrent toelating, kosten en betaalwijze.


Contributie vanaf 01-04-2019 - t/m 15 jaar

per kwartaal

Inschrijfgeld, eenmalig € 7.50

Bij 1 lesuur € 26.50

Bij 2 lesuren  € 39.75

Bij trainingsklas / wedstrijdgroep € 39.75

Bij turnen VO € 39.75

Bij trainingsklas + 1 uur extra € 52.-

Bij wedstrijdgroep + 1 uur extra € 52.-

Bij turnen VO + 1 uur extra € 52.-


Contributie vanaf 01-04-2019 - vanaf 16 jaar

per kwartaal

Inschrijfgeld, eenmalig € 7.50

Bij 1 lesuur € 33.20

Bij 1,5 uur € 49.50

Bij 1,5 turnen + 1 uur extra € 65.50

Dans € 60.30

Sport en spel 50+ € 35.90


Adreswijzigingen

Een adreswijziging dien je door te geven bij de ledenadministratie: leden@olympia-tholen.nl


Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk, of via email opgezegd worden bij de ledenadministratie: leden@olympia-tholen.nl .

Opzegging dient te geschieden voor aanvang van een nieuw kwartaal. Contributie voor een lopend kwartaal wordt niet geretourneerd. De penningmeester zal de automatische incasso stop zetten.


Olympia Tholen

Lesrooster

Maandag

Meulvliet   

15:30 – 16:30 Gym groep 1/2 Trudy

16:30 – 17:30 Gym groep 3/4 Trudy

Dinsdag

Meulvliet   

08:30 – 11:30 Sport en Spel 50+ Diana

Woensdag

Meulvliet

17:30 – 19:00 Trainingsklas Yvonne

18:30 – 19:00 Turnen VO Erika

18:30 – 20:00 Wedstrijdgroep Annelies

20:00 – 21:00 Springen VO Annelies

Zoekweg   

19:30 – 20:30 Jazz-Dance 18+ Jeanne

Vrijdag

Meulvliet

16:00 - 17:00 Turnen groep 5/6 Robert

16:00 - 17:00 Springen basisonderwijs Rowan

17:00 - 18:00 Turnen groep 7/8 Robert

Vakanties

Herfst                  

15 t/m 19 oktober 2018


Kerst                    

21 december 2018 t/m 4 januari 2019


Voorjaar              

4 t/m 8 maart 2019


Goede Vrijdag/Pasen/mei

19 april t/m 3 mei 2019


Pinksteren           

10 juni 2019


Zomervakantie    

juli en augustus 2019Agenda

7-okt GS ZWN Individueel springen Oostburg

4-nov GS ZWN DE Zevenbergen

18-nov GS ZWN ABC  


Voor vragen en opmerkingen over: secretaris@olympia-tholen.nl

Turnpakjes


Het aanschaffen van onderstaand turnpakje is verplicht voor diegene die deelneemt aan

wedstrijden in groepsverband. Enkel bij het groepsspringen is een bijpassend broekje ook

verplicht. Wanneer uw dochter geen turnpakje (en waar nodig geen turnbroekje) heeft, zal zij niet kunnen deelnemen aan wedstrijden.


U kunt zelf via de link een:

TURNPAKJE BESTELLEN

Vragen, of een turnpakje/broekje bestellen?
Neem contact op met de leiding van uw zoon of dochter.

Neem contact op met

Privacy policy